sunKaalud11'sun
monJäär46'180°1/2
2.58°177.42°
mon
mer20°Neitsi51'15.33°162.08°mer
ven22°Lõvi34'43.62°133.8°28.28°ven
mar21°Kaalud34'15.38°167.2°30.71°60°1/6
59°
mar
jup14°Sõnn28'141.71°35.71°126.38°98.1°157.09°jup
satKalad32'145.35°37.23°160.69°171.03°129.98°72°1/5
0.93°72.93°
sat
ura22°Sõnn43'133.48°43.94°120°1/3
1.86°118.14°
90°1/4
0.14°89.86°
150°5/12
1.15°148.85°
8.24°81.17°ura
nep25°Kalad58'169.78°12.8°180°1/2
5.11°174.89°
146.6°154.4°48.51°24.43°56.75°nep
plu27°Kaljukits49'111.64°70.94°126.97°155.25°96.26°106.65°33.72°114.89°60°1/6
1.86°58.14°
plu
nod25°Jäär49'160.37°17.05°145.04°120°1/3
3.24°116.76°
180°1/2
4.25°175.75°
18.66°54.27°26.9°30°1/12
0.15°29.85°
90°1/4
2.01°87.99°
nod
snod25°Kaalud49'19.63°162.95°34.96°63.24°0/1
4.25°4.25°
161.34°125.73°153.1°150°5/12
0.15°150.15°
90°1/4
2.01°92.01°
180°1/2
180°
snod
129°Kaljukits4'112.88°69.7°128.21°156.5°97.5°105.41°32.47°113.64°56.9°0/1
1.24°1.24°
90°1/4
3.25°86.75°
90°1/4
3.25°93.25°
1
 sun186.194mon8.777mer170.862ven142.578mar201.574jup44.483sat331.549ura52.719nep355.974plu297.832nod25.823snod205.8231299.075

kaardi suurus 800 pix.   uus suurus:    
orbide laiuse kordaja (0.1 .. 4 )
kaardi stiil  
taust:

peenaspektid
aspektide help     trüki